Javna naročila

24. 8. 2016
Javna naročila

Oddaja prostih vrtičkov

Obveščamo vas, da je na Kopališki ulici na voljo še 26 vrtičkov površine 50 m2 in 5 vrtičkov površine 100 m2.

3. 5. 2016
Javna naročila

Sklenitev najemne pogodbe

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št.

Strani