Kanalizacija in čistilne naprave

Osnovna dejavnost kanalizacije je upravljanje in vzdrževanje javnega kanalizacijskega omrežja z vsemi objekti in napravami  v  Mestni občini Murska Sobota.  Skupno je na javno kanalizacijsko omrežje priključenih več kot 95 % prebivalstva. 

Javno podjetje znotraj dejavnosti zagotavlja:

 • Vzdrževanje in čiščenje objektov javne kanalizacije
 • Odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo
 • Upravljanje čistilnih naprav
 • Praznjenje greznic po naročilu
 • Odmaševanje in čiščenje kanalizacije po naročilu

dejavnost-kanalizacija-cistilne_520w.jpg

 

Na kanalizacijsko omrežje so priključena naslednja naselja:

 • mesto Murska Sobota
 • Nemčavci
 • Markišavci
 • Polana
 • Veščica
 • Černelavci  
 • Kupšinci
 • Satahovci
 • Krog
 • Bakovci
 • Rakičan
 • naselje Borejci, ki se nahaja v občini Tišina

Datoteke