O nas

Komunala Murska Sobota in Vodovod Murska Sobota, sta javni podjetji, ki zagotavlja prebivalcem Mestne občine Murska Sobota čisto in varno okolje. Ustanovitelj obeh javnih podjetij je Mestna občina Murska Sobota.

Prizadevamo si, da bi skrb za zdravo in čisto okolje postalo način življenja vsakega občana, zato v okviru javnih podjetjih izvajamo naslednje dejavnosti:

Komunala d.o.o. izvaja naslednje dejavnosti:

 • Vzdrževanje javnih prometnih ter zelenih površin
 • Vzdrževanje in obnova vodopreskrbovalnih objektov in naprav.
 • Odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
 • Upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih in ostalih naprav.
 • Upravljanje in vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti MO Murska Sobota.
 • Oskrba s toplotno energijo.
 • Plakatiranje in okraševanje mesta in naselij.
 • Prevoz blaga v cestnem prometu.
 • Splošna gradbena dela.
 • Vodovodne in druge instalacije.
 • Tehnično svetovanje.