Mestno pokopališče

Screen_Shot_2015-09-03_at_18.43.43.png

Glavna dejavnost delovne enote pokopališče je organiziranje in izvedba pogrebnega obreda z vsem potrebnimi opravili.

V sklopu drugih pogrebnih dejavnosti so strankam na razpolago naslednje storitve:

  • priprava pokojnika,
  • ureditve mrliške vežice,
  • priprava grobnega mesta,
  • različni prevozi (tj. od doma, bolnišnice v vežico, upepeljevanje, intervencija ob prometnih nesrečah),
  • posredovanje pri objavi osmrtnic v medijih,
  • fotografiranje pogrebov
  • pogrebna oprema: krste, žare, križi, nagrobne piramide.

V dejavnost spada urejanje celotne infrastrukture mestnega pokopališča, ter po naročilu tudi posamezne grobove.