Poslanstvo

Družba Komunala, javno podjetje d.o.o., je bila  ustanovljena za izvajanje gospodarskih javnih služb na področju Mestne občine Murska Sobota. Glavno poslanstvo družbe je zato ustrezno zadovoljevanje javnih potreb ter redno in kvalitetno izvajanje komunalnih storitev, ki so dostopne vsem pod enakimi pogoji. Izvajanje naše temeljne dejavnosti, vključno z varovanjem okolja, je izrednega družbenega pomena, kar je glavni pogoj za normalno delovanje širše družbe in gospodarstva.