Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnin

26. 4. 2016
Javna naročila

Na podlagi 8. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14) in 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14) Komunala, javno podjetje d.o.o., dne 26.04.2016 objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnin.

Komunala, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, ki jo zastopa direktor Tadej Ružič, bo kot upravljavec in vzdrževalec letnega kopališča v Murski Soboti, sklenila neposredno pogodbo za najem nepremičnine parc. št. 15/2, 17/1 in 18/1 k.o. Murska Sobota po preteku 15 dni od dne objave te namere na spletni strani družbe Komunala, javno podjetje d.o.o.