Vizija

Družba si nenehno prizadeva biti sodobno tehnološko opremljena, razvojno naravnana in ekološko usmerjena. Temeljni cilj družbe je zadovoljstvo uporabnikov naših storitev, zato si prizadevamo strankam zagotavljati kakovostno in hitro storitev, individualno obravnavanje in visoko odzivnost. Ob tem veliko pozornosti posvečamo komunikaciji s stranko, lastnemu razvoju storitev in si prizadevamo za podporo visoke tehnologije, ki zagotavlja čim boljšo izvedbo storitev in zmanjšuje delež strank z reklamacijo ali pritožbo.

Bistveni element učinkovitosti družbe je obvladovanje stroškov, kar si prizadevamo z učinkovito notranjo organiziranostjo družbe in preglednostjo poslovanja.