Prodaja stanovanja v Murski Soboti

5. 7. 2016
Javna naročila

Predmet prodaje je nezasedeno enosobno stanovanje na naslovu Kardoševa 4, 9000 Murska Sobota. Stanovanje se nahaja v sedmem nadstropju stanovanjskega objekta št. ID-1888, parcelna št. 334/2, številka posameznega dela 21, katastrska občina Murska Sobota, letnik 1976. Objekt je etažnosti K+P+7. Neto površina stanovanja znaša 42,80 m2 (37,10 stanovanje + 5,70 balkonska loža in klet).

Izklicna cena znaša 28.000 evrov, brez davka. Več informacij v prilogi.