Vodovod

Storitve, ki jih izvajamo za Javno podjetje Vodovod sistema B d.o.o.

Vzdrževalna dela na celotnem vodovodnem omrežju v občinah:

 • Cankova
 • Gornji Petrovci
 • Mestna občina Murska Sobota
 • Rogašovci

Vzdrževalna dela na transportnih vodih in objektih v občinah:

 • Cankova
 • Gornji Petrovci
 • Grad
 • Hodoš
 • Kuzma
 • Mestna občina Murska Sobota
 • Moravske Toplice
 • Puconci
 • Rogašovci
 • Šalovci
 • Tišina

Vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju obsegajo:

 • odpravo napak na vodovodnem omrežju
 • odpravo napak na vodovodnih napravah in objektih
 • vzdrževanje vodovodnih priključkov
 • obnove vodovodnih priključkov
 • pregledi priključkov
 • popisi vodomerov
 • obdobne menjave vodomerov

Investicijska vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju obsegajo:

 • izvedbe vodovodnih priključkov novih uporabnikov
 • obnove dotrajanih transportnih, primarnih in sekundarnih vodovodnih omrežij
 • zamenjave dotrajanih hidrantov in zasunov

Storitve na trgu (po naročilu strank):

 • sanacije kopalnic (grobe in fine vodovodne inštalacije, demontaža in ponovna montaža sanitarne opreme ipd.)
 • odmašitve notranje kanalizacije
 • pomoč strankam (ogledi in svetovanje)
 • zakoličenje obstoječih vodov

Fotografije