Javno zbiranje vlog za najem grobnic na pokopališču v Murski Soboti

9. 3. 2021
Obvestila

Leta 2013 je Komunala, javno podjetje d.o.o., na svojih spletnih straneh in v Uradnem listu Republike Slovenije št. 67/2013, z namenom vzpostavitve novih evidenc o oskrbnikih grobnih mest in obnovo najemnega razmerja, objavila javni poziv svojcem pokojnih v grobnicah brez oskrbnika. Ker poziv ni bil uspešen v celoti, želi upravljalec z javnim zbiranjem vlog pridobiti najemnike za razpoložljive grobnice brez oskrbnika.

Predmet najema so nagrobna mesta z oznako:

  • 4-4-12
  • 4-4-13
  • 4-4-20
  • 4-10-5
  • 3-6-18