Prodaja premičnega premoženja

21. 12. 2016
Obvestila

Objavljamo namero o prodaji premičnega premoženja, tovornega vozila TAM 90 T35E.