Prepoved odvzema pitne vode iz hidrantov

15. 3. 2016
Novice

Vsako leto, zlasti v poletnem času, se oglašajo občani, ki želijo odvzeti vodo iz hidrantov za razne namene, predvsem za polnjenje individualnih bazenov.

Hidranti na javnem vodovodnem omrežju so namenjeni izključno požarni varnosti ter morajo biti ves čas dostopni in v brezhibnem stanju. Zato je vsakršen odvzem pitne vode z javnih hidrantov brez dovoljenja upravljalca javnega vodovoda prepovedan. Odvzem lahko povzroči pomanjkanje pitne vode v vodovodnem sistemu, motnost pitne vode, spremembe v pritisku, vodni udar in podobno.

Ta prepoved ne velja le v primerih, ko se voda z javnih hidrantov uporabi za gašenje požarov in za odpravo posledic drugih elementarnih nezgod.

Odvzem pitne vode za polnjenje bazenov je dovoljen le preko internega vodovodnega sistema. Uporabnik nosi vso odgovornost za posledice in morebitne stroške popravila, ki bi nastali pri nedovoljenem odvzemu pitne vode iz hidranta.

Prekršek se kaznuje v skladu z določili posameznega občinskega odloka oskrbe s pitno vodo.

V primeru polnjenja bazenov s pitno vodo je potrebno poudariti, da taka storitev ne spada med storitve obvezne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo.

Obvestilo v celoti objavljamo v priponki.

PDF icon Prepoved odvzema pitne vode iz hidrantov