Obvestilo za večstanovanjske stavbe

18. 3. 2020
Obvestila

Spoštovano etažni lastniki, uporabniki stanovanjskih in poslovnih prostorov. V skladu z aktualnimi razmerami v povezavi z epidemijo koronavirusa prilagajamo svoje poslovanje in izvajamo preventivne ukrepe za zmanjšanje širitve okužb v skladu s priporočili zdravstvene stroke in pristojnih institucij.

Stiki etažnih lastnikv s skrbniki vaših objektov so možni preko elektronske pošte info@komunalams.si ali dežurnega sodelavca v telefonski centrali s številko 02 521 37 00, ki bo o zadevi obvestil skrbnika objekta. Izvajala se bodo le nujna vzdrževalna dela, brez katerih bi lahko nastala večja materialna škoda ali pa bi njihova neizvedba lahko pomenila nevarnost za stanovalce objekta ali bližnjo okolico.

Kot upravnik stavbe prosimo vse etažne lastnike in uporabnike stanovanj ter poslovnih prostorov, da sledite vsem navodilom in dnevnim objavam NIJZ in dosledno upoštevajte njihova priporočila. 

V primeru potrebe po dobavi humanitarne pomoči (dostava obrokov na dom) je na Mestni občini Murska sobota na razpolago telefonska številka 02 525 16 77. Občani se lahko obrnejo tudi na Škofijsko Karitas na telefonsko številko 02 538 11 50, EHO Podpornico na telefonsko številko 041 705 003 ali Območno enoto Rdečega križa na telefonsko številko 02 512 45 20.

Ostanite zdravi!