Letno poročilo o zdravstveni ustreznosti vodovoda Murska Sobota - 2015

22. 3. 2016
Novice

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je izdelal letno poročilo o zdravstveni ustreznosti vodovoda Murska Sobota za leto 2015. 

Ugotovljeno je bilo, da je bila pitna voda celotnega sistema za oskrbo s pitno vodo, kiga  upravlja Vodovod Murska Sobota, v letu 2015 varna in je v primeru ugotovljenih neskladnosti ob ustreznih ukrepih, ki jih je sprejel upravljalec, izpolnjevala zahteva, ki jih mora izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnega koli onesnaženja pitne vode.

Za oskrbovalno območje Murska Sobota oziroma Pomurski vodovod - del B se  v letu 2016 predvidevajo spremembe. Priključeni bodo novi uporabniki in vključeni novi delo vodovodnega omrežja. Posledično bodo iz omenjenih vodnih virov črpane večje količine vode, zato bodo tudi v notranjem nadzoru potrebne določene posodobitve.

Več podrobnosti v priloženem poročilu.