Javno zbiranje ponudb za Renault Kangoo 1.9D

8. 6. 2023
Obvestila
Rok za prijavo: 30. 6. 2023

Komunala Murska Sobota, javno podjetje d.o.o., je objavilo javno zbiranje ponudb za prodajo osebnega vozila RENAULT KANGOO 1.9 D, letnik 2002. Izhodiščna vrednost predmeta prodaje je določena na 634,34 EUR brez davka na dodano vrednost (DDV).

Vsi zainteresirani ponudniki lahko vozilo pred oddajo ponudbe pregledajo na sedežu družbe v Murski Soboti na naslovu Kopališka ulica 2, po predhodnem dogovoru z gospodom Dejanom Giderjem. Kontaktne informacije so na voljo v uradnem obvestilu v prilogi.

Ponudba mora biti podana na predpisanem obrazcu ponudbe in mora vsebovati potrdilo o plačani varščini v višini 10% izhodiščne cene. V primeru uspešne ponudbe se varščina obračuna v kupnino. Ponudbe se sprejemajo do 30. junija 2023 do 9. ure. 

Prodajalec opozarja, da se predmet prodaje prodaja po načelu "videno-kupljeno" in ne bo upošteval morebitnih reklamacij po končanem postopku javnega zbiranja ponudb. Poleg tega je treba opozoriti, da člani komisije in z njimi povezane osebe ne smejo sodelovati kot ponudniki v skladu z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Vse podrobnosti najdete v priloženem dokumentu.