Javno zbiranje ponudb za prodajo vozil

16. 3. 2016
Javna naročila

Objavljamo javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja v lasti podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o. 

Predmet prodaje so:

  • Tovorno vozilo TAM89/90 T50,
  • traktor ZETOR 6246,
  • kombinirano vozilo VW Caddy,
  • tovorno vozilo TAM 80 T-50K

Izhodiščne cene ter pogoji prodaje in merila za izbor so navedene v priloženem dokumentu.