Javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja

28. 2. 2022
Obvestila

Komunala, javno podjetje d.o.o., objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja.

Predmet prodaje so osnovna sredsta:
a) Osebno vozilo CITROEN SAXO 1.1, letnik 2001;
b) Tovorno vozilo CITROEN BERLINGO, letnik 2008.

Izklicna cena za vozilo:
a) 250,00 EUR brez DDV;
b) 250,00 EUR brez DDV;

Osnovna sredstva se prodajajo posamezno po sistemu videno-kupljeno, zato se kasnejše reklamacije ne upoštevajo. Prodajalec ne jamči za stvarne napake.

Pogoj za sodelovanje je plačana varščina za resnost ponudbe v višini 10% od izhodiščne cene (brez DDV) za posamezno osnovno sredstvo. Varščino mora ponudnik plačati najkasneje do 18. 03. 2022. Plačana varškina je sestavni del ponudbe. Izbranemu ponudnika bo varščina obračunana v kupnini, neizbranim se vrne brez obresti v roku 14 dni po opravljeni izbiri.

Podrobnosti najdete v priloženem dokumentu.