Vodovod

Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.
Kopališka 2, Murska Sobota
Telefon: +386 (02) 521-37-00 hišna centrala
Telefax: +386 (02)521-37-40
ID za DDV: SI41838726
TRR: 02340-0092897283

Javno podjetje Vodovod Murska Sobota upravlja  z vodovodnim omrežjem, objekti in napravami za oskrbo s pitno vodo in zagotavlja zdravstveno ustreznost pitne vode vsem uporabnikom v skladu z veljavnimi predpisi. V okviru javnega vodovodnega omrežja Javno podjetje Vodovod Murska Sobota zagotavlja vodo s pomočjo 11ih črpališč.

dejavnost-vodovod_520w.jpg

Črpališče Krog

Novejše in najbolj zmogljivo črpališče. Njegova trenutna kapaciteta je cca 100 l/s. V vodovodni sistem se voda distribuira preko dveh glavnih cevovodov – eden poteka do črpališča Črnske meje, od tam pa po skupnem cevovodu do M.Sobote, drugi pa mimo naselij Krog in Bakovci do M.Sobote. Črpališče se nahaja v poplavnem področju reke Mure, zato je v njegovi neposredni bližini (2.vodovarstveni pas) zelo malo njiv. Voda ni obremenjena s polutanti (nitrati in pesticidi), priprava vode se ne izvaja. Izvaja se samo dezinfekcija vode s plinastim klorom (samo 0,1 mg/l).

Črpališče Črnske meje

Starejše črpališče (cca 30 let), katerega pomembnost in zmogljivost sta se z leti precej zmanjšala. Ima en centralni vodnjak s črpalno kapaciteto cca 50-60 l/s, v katerega se po principu natege steka voda še iz 10 manjših pomožnih vodnjakov. Leži ob glavni cesti 4 km pred M.Soboto. V njegovem 2. vodovarstvenem pasu je cca 30 ha njiv, dezinfekcije s plinastim klorom (0,1 mg/l).
Na isti lokaciji se nahaja računalniški center za avtomatsko nadziranje in upravljanje vseh funkcij delovanja vodovodnega sistema in skladišče rezervnih delov za popravila in vzdrževanje cevovodov.

Črpališče Fazanerija

Najstarejše črpališče se nahaja na robu mesta M.Sobota, v parku Fazanerija. Njegova kapaciteta je 40-45 l/s. Od junija 2008 se izvaja kloriranje vode s tekočim klorom.

Stolpni vodohran Murska Sobota

Za lažjo in bolj kvalitetno oskrbo z vodo, je bil v mestu M.Sobota zgrajen 34 m visok vodni stolp s kapaciteto 600 m3, ki pa realni porabi že dolgo ne zadošča več. Deluje tako, da se spremembe nivoja vode v njem preko radijske povezave prenesejo v nadzorni center v Črnskih mejah, kjer se v skladu s programom določene črpalke izklopijo oz. vklopijo.

Prečrpališča: Predanovci, Moravske Toplice, Gornji Moravci, Sebeborci, Zenkovci, Puconci, Pečarovci ter vodohran Vaneča

Nekatera naselja so od M.Sobote precej oddaljena (več kot 10 km), ali pa so na Goričkem. Da bi se tudi njim zagotovila kvalitetna vodooskrba, je bilo v različnih časovnih obdobjih zgrajenih pet prečrpališč različnih kapacitet, z napravami za dvigovanje pritiska.

Fotografije

Datoteke