Sprememba prometnega režima na Čopovi ulici v Murski Soboti

28. 10. 2022
Obvestila

Kot vzdrževalec občinskih cest v Mestni občini Murska Sobota vas obveščamo, da bomo na podlagi 28. člena, tretjega odstavka  Odloka o občinskih cestah v Mestni občini Murska Sobota, spremenili prometni režim (od 28.10.2022 – 02.11.2022) na Čopovi ulici v Mursko Soboti iz dvosmernega v enosmerni prometni režim. Obvoz bo potekal na relaciji Čopova ulica -  Mala Nova ulica – Panonska ulica. Hkrati bomo vzpostavili tudi enostransko parkiranje za osebna vozila.

Razlog za ukrep je ta, da v omenjenem terminu pričakujemo povečan promet na Čopovi ulici, zaradi obiskovanje pokopališča v Murski Soboti.