Sporočanje stanja vodomera

Podatke o stanju števca lahko še vedno posredujete tudi na telefonsko številko 02/521-37-58 vsak delovni dan med 8.00 in 14. uro ali osebno na sedežu podjetja vsak delovnik od 7.00 do 15.00.

 
1 Start 2 Complete