Poziv za sodelovanje na sejmih in tržnici v letu 2020

24. 12. 2019
Obvestila
Rok za prijavo: 10. 1. 2020

Vabimo vse zainteresirane k sodelovanju na sejmih in priložnostnih prodajah v Murski Soboti ter k prodaji na tržnicah. Zaradi pravočasne ureditve oziroma sklenitve pogodbe o sodelovanju vas pozivamo, da pristopite k oddaji prošenj za sodelovanje oziroma prodajo.

Prireditve oz. prodaja se vrši: 

  • Za sejme prvi ponedeljek v mesecu,
  • za Trezino senje,
  • za Mikloševo senje,
  • za prodajo cvetja in sveč ob prvem novembru,
  • za prodajo na živilski tržnici v Murski Soboti (Kocljeva ulica),
  • za prodajo na živilski tržnici v Murski Soboti (Zvezna ulica),
  • za Velikonočni sejem
  • za Pomladni sejem
  • za Poletni sejem.

Interesenti morajo v tajništvo podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o. poslati ali prinesti pisne prošnje ter dokazila s podatki, navedeni v prilogi te objave.

Rok za oddajo prošenj z dokazili je 10. januar 2020.