Poziv za prodajo na tržnici in sejmih v letu 2021

21. 4. 2021
Obvestila

Komunala, javno podjetje d.o.o., vse zainteresirane vabi k sodelovanju in prodaji na sejmih in priložnostnih prodajah v Murski Soboti ter k prodaji na tržnicah v Murski Soboti. 

Prodaja se vrši: 

  • za sejme prvi ponedeljek v mesecu,
  • za Trezino senje,
  • za Mikloševo senje, 
  • za prodajo cvetja in sveč ob prvem novembru,
  • za prodajo na tekstilni tržnici v Murski Soboti, Zvezna ulica,
  • za prodajo na živilski tržnici v Murski Soboti, Kocljeva ulica,
  • za Pomladni sejem,
  • za Poletni sejem.

Prodaja na tržnicah se vrši vsak delovni dan ter vsako soboto v letu. Prodaja se lahko vrši letno, mesečno in z rezervacijo, za kar se sklene pogodba.

Celoten poziv in izjavo lahko najdete na tej povezavi.