Odzivnik za lažjo prijavo napak

24. 7. 2020
Novice

Z današnjim dnem podjetje Komunala Javno podjetje d.o.o. uvaja avtomatski odzivnik, ki vas bo ob klicu na telefonsko številko informacij 02 5210 37 00 preusmeril na odzivnik za prijavo napak in prevzem nujnih klicev, ki vas bo hitro in učinkovito pripeljal do delovne enote, ki bo prevzela vašo prijavo. Odzivnik bo deloval le izven delovnega časa podjetja (vsak delavnik po 15.00 uri, sobota in nedelja ter prazniki).

Za lažje vodenje skozi sistem obveščanja ter razumevanja postopka prijav so spodaj podani najpogostejši primeri prijav napak in intervencij ter v kateri oddelek/ enoto podjetja sodijo.  

1.  Delovna enota vodovod

  • Odmašitve notranje kanalizacije objekta (ročne in strojne odmašitve znotraj objektov)
  • Popravila okvar na vodovodni instalaciji
  • Ugotavljanje zamakanja na vodovodni instalaciji
  • Začasno zapiranje vode zaradi izlivov po stanovanjih (večstanovanjski objekti)

V primeru teh ali podobnih napak ter dogodkov se pokliče dežurno službo delovne enote VODOVOD na telefonsko številko odzivnika (02) 521 37 00 in sledite navodilom odzivnika ter na koncu pritisnete številko 1 na telefonskem aparatu. Lahko pa pokličete direktno številko na dežurni telefon enote 051 687 700.

2.  Delovna enota kanalizacija

  • Odmašitve zunanje kanalizacije, kot npr.:
  • ročne in strojne odmašitve na javnem kanalizacijskem omrežju
  • Popravila okvar in poškodb na javnem kanalizacijskem omrežju, kot npr.:
  • Poškodovan pokrov kanalizacijskega jaška, ki ogroža promet ali ljudi

V primeru teh ali podobnih napak ter dogodkov se pokliče dežurno službo delovne enote KANALIZACIJA na telefonsko številko odzivnika (02) 521 37 00 in sledite navodilom odzivnika ter na koncu pritisnete številko 2 na telefonskem aparatu. Lahko pa pokličete direktno na dežurni telefon enote 051 682 700.

3.  Delovna enota pokopališče

  • 24 urna dežurna služba primeru smrti

V primeru teh ali podobnih napak ter dogodkov se pokliče dežurno službo delovne enote POGREBNIŠTVO na telefonsko številko odzivnika (02) 521 37 00 in sledite navodilom odzivnika ter na koncu pritisnete številko 3 na telefonskem aparatu. Lahko pa pokličete direktno številko na dežurni telefon enote 031 870 888.

4.  Delovna enota upravnika večstanovanjskih stavb in energetike

-  Napak in poškodb na objektih v našem upravljanju, kot npr.:
•  izpadi električne energije na objektu oz. s tem povezana problematika delovanja razsvetljave, raznih črpalk, …
•  pojav konstrukcijskih poškodb na objektu
•  oprema v stanovanjih – radiatorji, ventili, zaključki, odzračevalne pipice
-  Napak in poškodb na kotlovnicah v objektih v našem upravljanju, kot npr.:
•  Nedelovanje ogrevalne naprave
•  Okvara črpalk
•  Poškodbe in napake na ogrevalnih razvodih in opremi kotlovnice
-  Napak in poškodb na ogrevalnih sistemih v objektih v našem upravljanju, kot npr.:
•  Poškodbe in napake na skupnih delih ogrevalnih razvodov in opreme
-  Napak in poškodb na javnem toplovodnem omrežju 

V primeru teh ali podobnih napak ter dogodkov se pokliče dežurno službo delovne enote UPRAVNIKA VEČSTANOVANJSKIH STAVB IN ENERGETIKE na telefonsko številko odzivnika (02) 521 37 00 in sledite navodilom odzivnika ter na koncu pritisnete številko 4 na telefonskem aparatu. Lahko pa pokličete direktno številko na dežurni telefon enote 064 294 000.

5.  Delovna enota javne površine

-  Napak in poškodb na občinskih cestah kot npr.:
•  nedelovanje semaforjev križišč
•  večje poškodbe na utrjenih površin na voziščih in pločnikih
•  poškodovani ali podrti prometni znaki
•  nevarni večji predmeti na voziščih
-  Napak in poškodb na javnih parkiriščih
•  nedelovanje ramp
-  Napak in poškodb na javnih površinah (parki, igrišča,…)
•  večje nevarne poškodbe na igralih
•  podrta drevesa ali drevesa, ki ogrožajo okolico
-  Napak in poškodb na javni razsvetljavi
•  nedelovanje javne razsvetljave ne večjem delu/ odseku

V primeru teh ali podobnih napak ter dogodkov se pokliče dežurno službo delovne enote JAVNE POVRŠINE na telefonsko številko odzivnika (02) 521 37 00 in sledite navodilom odzivnika ter na koncu pritisnete številko 5 na telefonskem aparatu. Lahko pa pokličete direktno številko na dežurni telefon enote 064 263 000.