Obvestilo upravnika stavbe glede sklicevanja zborov etažnih lastnikov v letu 2020 v zaostrenih okoliščinah - COVID-19

14. 10. 2020
Obvestila

Družba Komunala, javno podjetje d.o.o. etažne lastnike večstanovanjskih stavb obvešča, da v zaostrenih okoliščinah – COVID-19, ne bo mogoče sklicati in izvesti zbora etažnih lastnikov v stavbah, kjer ni mogoče upoštevati in zagotoviti vseh varnostnih priporočil in zahtev vladnih odlokov. Priporočila, ki jih je pripravilo MOP so izobešena na spletni strani MOP z namenom, da so dostopna tako upravnikom kot etažnim lastnikom.

Dodatne informacije lahko etažni lastniki dobijo pri skrbniku stavbe (vsak dan  od pon. -  pet. med 8.00 in 14.00 uro , tel. št. 02 521 37 00 in navedejo naslov stavbe, za katero želijo informacijo) ali po elektronski pošti: info@komunalams.si.