Javno zbiranje ponudb za prodajo tovornega vozila Man L80 14.224

16. 8. 2019
Obvestila
Rok za prijavo: 16. 9. 2019

Predmet prodaje je tovorno vozilo Man L80 14.224 LLC kategorije N3. Izhodiščna cena tovornega vozila znaša 12.200,00 EUR brez DDV. Vozilo je v voznem, delovno sposobnem in tehnično brezhibnem stanju.

  • moč motorja 162 kW;
  • prostornina motorja 6871;
  • letnik 1997;
  • št. šasije: WMAL800183Y034313

Tovorno vozilo se prodaja po sistemu videno-kupljeno, zato se kasnejše reklamacije ne upoštevajo. Prodajalec ne jamči za stvarne napake.

Pogoj za sodelovanje je plačana varščina za resnost ponudbe v višini 10 % od izklicne cene. Varščino mora ponudnik plačati najkasneje do 12.09.2019 na transakcijski račun prodajalca št.: 02340-0011260725. Dokazilo o plačani varščini je sestavni del ponudbe. Izbranemu ponudnika bo varščina obračunana v kupnini, neizbranim se vrne brez obresti v roku 14 dni po opravljeni izbiri.

Podrobnosti v prilogah.

Fotografije