Javno zbiranje ponudb za prodajo delovnega stroja za pobiranje listja in smeti ter velike ščetke

16. 9. 2020
Obvestila
Rok za prijavo: 30. 9. 2020

Komunala, javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, Murska Sobota objavlja javno zbiranje ponudb za prodajo premičnega premoženja.

Predmet prodaje:
a) Delovni stroj za pobiranje listja in smeti na igrišču znamke MACDIS PRO 120, letnik 2018 z izklicno ceno 3.787,26 brez DDV
b) velika ščetka Britsly Power3.2 za vzdrževanje-ščetkanje igrišč z umetno travo letnik 2018 z izklicno ceno 1.785,00 brez DDV

Napravi se prodajata posamezno in po sistemu videno-kupljeno, zato se kasnejše reklamacije ne upoštevajo. Prodajalec ne jamči za stvarne napake.

Pogoj za sodelovanje je plačana varščina za resnost ponudbe v višini 10 % od izhodiščne cene (brez DDV) posameznega osnovnega sredstva. Varščino mora ponudnik plačati najkasneje do 30. septembra 2020 na transakcijski račun prodajalca št.: SI56 0234 0001 1260 725.

Ogled osnovnih sredstev je mogoč na sedežu družbe ob predhodni najavi na telefonsko številko 02 521 37 10. 
Več informacij najdete v priloženi dokumentaciji.