Javni razpis za imenovanje direktorja Javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o.

25. 9. 2020
Obvestila

Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o. je objavil Javni razpis za imenovanje direktorja Javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o.

Javni razpis je objavljen tudi v Uradnem listu RS, dne 25.9.2020.

Prijave na javni razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov družbe Komunala, javno podjetje d.o.o.  do vključno 7.10.2020.