Javni poziv k oddaji vrtičkov v zakup (pomlad 2020)

16. 3. 2020
Obvestila

Predmet poziva je oddaja vrtičkov v zakup na lokaciji na lokaciji Kopališka ulica, ob Visitor centru v Murski Soboti. Na voljo je še 10 vrtičkov površine 50 m2 in 1 vrtiček površine 100 m2. Zakup vrtička vključuje souporabo vrtičkarske lope za shranjevanje orodja. Zakupne pogodbe se sklepajo za določen čas 5 let z možnostjo podaljšanja. Posamezno gospodinjstvo ima pravico do enega vrtička ali več vrtičkov, ki skupaj ne presežejo površine 100 m2.

Zakupnina za posamezni vrtiček znaša 20,00 EUR na leto za vrtiček površine 50 m2 in 40,00 EUR na leto za vrtiček površine 100 m2. Zakupnina se lahko letno usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin.

Več podrobnosti najdete v pripetem dokumentu.