Vodovod Murska Sobota

Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o.
Kopališka 2, Murska Sobota
Telefon: +386 (02) 521-37-00 hišna centrala
Telefax: +386 (02)521-37-40
ID za DDV: SI41838726
TRR: 02340-0092897283